Pengurus

,

Pengurus Yayasan

Ketua                    : Drs. Ä€nanda Salim Dharmavimala

Anggota               :

1. Viryanadi Haryanto Tejoprayitno

2. Krishna Salim Aryamaitri (Bhiksu Aryamaitri)

3. Partono (Bhikkhu Nyanasuryanadi)

4. Sarmin Saddha Nano (Bhikkhu Saddha Nyano)

5. Suwito, S.H (Bhiksu Pradipa)

6. Julianto (Bhiksu Pasadiko Nyana Vijjananda)

7. G. Anbanathen (Bhiksu Bhadrasilo)

8. Ali Purnomo (Bhiksu Bhadra Jyoti)

9. Asep Ramadhan (Bhiksu Badra Bodhi)

10. Wandi (Bhiksu Bhadra Guna)

 

Pengurus

Ketua Umum                     : Iksan Nyana Maitri (Bhiksu Nyanamaitri)

Ketua I                              : Juli (samanera Jaya Giri)

Ketua II                             : Viriya Parama Siau Winatha Bodhi

 

Sekretaris Umum             : Budiyanto (Bhikkhu Bhadra Budi)

Sekretaris 1                    : Chandra

Bendahara Umum           : Indra Halim

Bendahara 1                   : Rudi Dharyanto MAK

Pengawas

Ketua : Joni

Anggota:

1. Sutriyono

2. Ali Kuku

 

Pengurus STIAB Jinarakkhita

Ketua : Wandi, M.Si., M.Pd.B

Ketua Program Studi : Komang Sutawan, S.Ag., MM., M.Pd.B

BAUK: Puji Lestari, S.Pd.B

BAAK : Novi Ariska, S.Pd